7 kwietnia 2016 r Aula PWSZ w Elblągu – konferencja pod patronatem     Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Prezydenta Miasta Elbląga Witolda Wróblewskiego Program spotkania obejmuje :     Warto też wpaść na debatę mało obywatelską   w sprawie przekopu mierzei wiślanej kanałem żeglownym już 2Read More →