W styczniu poseł Jerzy Wilk złożył interpelacje odnośnie umorzenia opłaty legalizacyjnej nałożonej na rodzinę wielodzietną żyjącą w bardzo trudnej sytuacji finansowej i bytowej. Opłatę nałożył 24 grudnia 2014r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Elblągu, a odmówił jej umorzenia ówczesny wojewoda warmińsko-mazurski – pan Marian Podziewski (PSL). Dzięki staraniom Posła wRead More →