Kilka dni temu w jednej z sal wykładowych Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu odbył się wykład pod tytułem „Ochrona zbiorników wodnych i rzek: ocena ich stanu ekologicznego, diagnoza potrzeby naprawy oraz wyboru metod rekultywacji”. Wykład prowadziła  dr Barbara Wojtasik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Po wykładzie padło dość istotne dlaRead More →