Moda na mundur.

Moda na mundur.

Członkowie organizacji proobronnych i uczniowie klas mundurowych, przygotowaliśmy dla Was krótkie opracowanie na temat wprowadzonych zmian przepisów mundurowych, które dotyczą Was bezpośrednio.

29 lutego 2016 r. Minister Obrony Narodowej podpisał rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części. Najważniejsze zapisy rozporządzenia dotyczące organizacji proobronnych i klas mundurowych.

1. Członkowie, instruktorzy i specjaliści zrzeszeni w stowarzyszeniach lub organizacjach społecznych, które zawarły porozumienia o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej lub kierownikiem jednostki organizacyjnej od szczebla dowódcy jednostki wojskowej, a ich statuty przewidują prowadzenie działalności na rzecz obronności państwa oraz młodzież szkolna i akademicka, realizująca przedsięwzięcia w ramach różnych form szkolenia i działań o charakterze obronnym, mogą używać pozbawionych orłów wojskowych i oznak wojskowych (stopni wojskowych, korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności, specjalistów wojskowych, szkolnych, rozpoznawczych, identyfikacyjnych):
• munduru polowego;
• munduru ćwiczebnego;
• ubrania ochronnego;
• koszulobluzy polowej;
• koszulobluzy ćwiczebnej;
• beretu;
• furażerki polowej;
• czapki futrzanej.

Wspomniane wyżej umundurowanie może być używane w ramach różnych form szkolenia i działań o charakterze obronnym jak również podczas uroczystości o charakterze patriotycznym.

2. Mundur polowy, mundur ćwiczebny, ubranie ochronne, koszulobluzę polową i koszulobluzę ćwiczebną oznacza się oznaką identyfikacyjną z nazwą (skrótem nazwy) stowarzyszenia, organizacji społecznej, szkoły lub uczelni (podkładka w kolorze ciemnoszarym, nazwa w kolorze białym) o wymiarach 12 cm na 5 cm, noszoną na wysokości lewej patki górnej kieszeni

 

 

 

 

 

 

3. Organizacje proobronne i klasy mundurowe nie mogą używać.

Kompletnego munduru wojskowego lub jego części wchodzących w skład ubiorów:

1) wieczorowego:
a) półfrak,
b) żakiet.

2) galowego, wyjściowego i służbowego:
a) mundur galowy,
b) mundur wyjściowy,
c) mundur służbowy,
d) bluzę olimpijkę,
e) koszulobluzę,
f) bluzę wyjściową,
g) płaszcz,
h) kurtkę wyjściową,
i) kurtkę wiatrówkę,
j) sweter,
k) sznur galowy,
l) czapkę rogatywkę,
m) czapkę garnizonową,
n) furażerkę wyjściową,
o) beret.

3) polowego i ćwiczebnego:
a) czapkę marynarską ćwiczebną,
b) pas żołnierski.

4) specjalnego:
a) kombinezon czołgisty,
b) kurtkę zimową czołgisty,
c) ubranie czołgisty warsztatowca,
d) kombinezon pilota,
e) kurtkę pilota,
f) ubranie technika lotniczego,
g) ubranie zimowe nieprzemakalne,
h) ubranie maskujące białe,
i) beret.


Szanowni Państwo, proszę pamiętać, że nieprzestrzeganie przedmiotowych zapisów wiąże się z popełnieniem wykroczenia  z kodeksu wykroczeń:

SądArt. 61. § 1. Kto przywłaszcza sobie stanowisko, tytuł lub stopień albo publicznie używa lub nosi odznaczenie, odznakę, strój lub mundur, do których nie ma prawa, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto ustanawia, wytwarza, rozpowszechnia publicznie, używa lub nosi: godło, chorągiew albo inną odznakę lub mundur, co do których został wydany zakaz, albo odznakę lub mundur organizacji prawnie nieistniejącej, albo odznakę lub mundur, na których ustanowienie lub noszenie nie uzyskano wymaganego zezwolenia,
podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się przepadek wymienionych w tych przepisach przedmiotów, jak również innych przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia, takich jak pieczęcie, stemple, papier firmowy lub bilety wizytowe, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

4. Zgodnie z art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) o odznakach i mundurach, Żandarmeria Wojskowa może kontrolować uprawnienia do używania odznak i mundurów wojskowych.

oprac. płk Waldemar Pawluczuk


 


 

Od Redakcji :

W okresie gdy w Polsce Ludowej obowiązywał Stan Wojenny wielu młodych ludzi “rozbierano” z popularnych wtedy elementów mundurowych.

Dla skina wojskowe buty były kultowe , a jak nad nimi miał spodenki od US-a spadochroniarzy z kieszenią na nóż desantowy i czterema kieszeniami na udach  to już była rewelka.

Kurtki mundurów polowych były towarem ekskluzywnym  – latały wyżej niż mundury przywożone ze świata przez polskich marynarzy wiszące w licznych komisach Gdyni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *