Problemy Prezydenta Witolda

Problemy Prezydenta Witolda

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców oraz ukazującymi się nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi zadłużenia Miasta Elbląga wyjaśniam:

  • Budżet na 2015 r., przygotowany przez poprzedniego Prezydenta, w przychodach uwzględniał emisję obligacji w wys. 29mlnzł. i wysokie – od 25mlnzł. do 30mlnzł. coroczne spłaty rat kredytów i obligacji w latach 2016 – 2019. Jeszcze w 2015 r., autopoprawką do budżetu, zmniejszyłem planowane zadłużenie z kwoty 29mlnzł. do kwoty 24mlnzł. tj. o 5mlnzł. Dług Miasta na dzień 30 września 2015 r. wyniósł 360.096.602zł.
  • Zaplanowane wysokie spłaty zadłużenia, wysoki poziom wydatków bieżących z coroczną tendencją wzrostową stanowiły zagrożenie braku środków na działania prorozwojowe związane z przedsięwzięciami inwestycyjnymi.

W związku z tym podjąłem działania:

  • określające kierunki oddłużania Miasta w zakresie wydatków bieżących;
  • restrukturyzacji zadłużenia mającej na celu:
  1. nie zadłużanie się od 2016 r.
  2. coroczne spłaty długu do 2028 r., niższe w latach 2016 – 2018, po to by móc zabezpieczyć wkłady własne do przedsiębiorstw współfinansowanych z budżetu UE w ramach nowej perspektywy finansowej.

Ponadto w 2015 r. intensywnie poszukiwałem środków z budżetu Państwa, z Unii Europejskiej i zdobyłem ok. 30mlnzł. Część uzyskanych środków przeznaczyłem na inwestycje, a część – konkretnie 14mlnzł. przeznaczyłem na spłatę rat kredytowych zaplanowanych na 2017 r. Spłata częściowego zadłużenia z 2017 r. stworzy możliwości kontynuacji inwestycji zapoczątkowanych w 2016 r. m.in. budowy wiaduktu i dróg dojazdowych w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu.

Wraz z wcześniejszą spłatą zadłużenia i planowanymi spłatami długu na rok 2016 dług Miasta na koniec roku wyniesie 331.867.499zl. Tym samym praktycznie w ciągu dwóch lat zmniejszy się zadłużenie o kwotę 28.229.103zł. Pragnę również dodać, że budżet 2015 r. nie uwzględniał pierwotnie żadnych spłat długu.

  • Od kilkudziesięciu lat w budżecie Miasta Elbląga funkcjonuje kredyt w rachunku bieżącym, który służy jedynie utrzymaniu płynności finansowej Miasta w przypadku opóźnień w przekazywaniu środków przez Unię Europejską, subwencji z budżetu Państwa czy podatków. Nie wchodzi on do długu publicznego.

Na zakończenie pragnę podkreślić, że obecnie przeprowadzane są analizy w kontekście przedterminowej spłaty części długu z 2018 r.

W związku z powyższym uważam, że wszelkie informacje, iż zadłużam Miasto są bezzasadne.

Witold Wróblewski         Prezydent Elbląga           Urząd Miejski w Elblągu

 

Od Redakcji :

Zestawienie przychodów Miasta Elbląga  z danych Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu.

 

PIT

 

CIT

Jak z załączonych tabel widać  Pan Prezydent Witold Wóblewski dostaje kwoty wynikające z dochodów Elblążan w transzach niezbyt sobie równych.

 

 

PIT CIT ŁACZNIE

 

Na szczęście jak wynika z tabeli powyżej przychody z Pit i Cit w roku 2015 rosły ale nadal “szału” nie widać . Odbudowa gospodarki miasta nie trwa rok czy dwa – to proces długoterminowy ale trzeba się cieszyć że się rozpoczął za rządów Jerzego Wilka i trwa pod “berłem” Witolda Wróblewskiego.

Do Grunwaldu jeszcze daleko ale kurs jest właściwy liczmy więc na rękę sternika i pewne oko majtków na wantach .

No i czekajmy na projekt zmian w oświacie bo to jedna z największych kotwic Elbląga.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *